Paunawa sa pagkansela「MAGLARO TAYO GAMIT ANG LIBRO NA MAY MGA LARAWAN」

こども
イベント

Ang [Ehon de Asobou! ] na nakatakdang ganapin sa Sabado, Agosto 13, ay kakanselahin upang maiwasan ang pagkalat ng bagong coronavirus infection.